Page 3 - ALSA2023
P. 3

1980’li yıllarda İstanbul’da kurulan       ALSA which established in Istanbul in the 1980s
ALSA sektörde ilk hedefini kalite olarak     has set its first target in the sector as quality.
belirlemiştir. Kurulduğu günden bu yana     Since its establishment, it has always made
yatırımlarını daima bu yönde yapmıştır. Bu    its investments in this direction. As a result of
yönde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde    its efforts in this direction, ALSA has become a
ALSA yurt içi ve yurt dışında popüler ve     popular and reliable brand at in country and abroad.
güvenilir bir marka haline gelmiştir.
Bugün ürettiği her ürünün arkasında       ALSA which is in the sector with its strong brand
güçlü markasıyla sektörde yer alan ALSA     behind every product it produces today, continues
devam eden AR-GE çalışmaları neticesinde     its investments by constantly increasing its
pazardaki payını sürekli büyüterek        market share as a result of ongoing R&D studies.
yatırımlarını sürdürmektedir.
Kalitede her zaman en iyisi ve en güveniliri   ALSA combines completely original raw materials
olma amacına ulaşmak için ALSA, tamamen     with its unique production technology in order to
orijinal hammaddeyi kendine has üretim      achieve the aim of always being the best and the
teknolojisiyle birleştirir. Ürünler tüm     most reliable in quality. The products are produced
standartlara ve testlere uygun olarak      in accordance with all standards and tests and
üretilmekte ve gerekli kontroller özenle     the necessary controls are carried out carefully.
yapılmaktadır.
Ürünlerinin tamamını yurt dışına gururla     ALSA which proudly exports all of its products
ihraç eden ALSA, 6 Kıtaya kesintisiz ihracat   abroad, exports non-stop to 6 continents.
yapmaktadır. Dünya çapında popülaritesini    ALSA which has increased its popularity worldwide
oldukça artıran ALSA, birçok büyük        is in partnership with many large international
uluslararası firmayla partnerlik yapmaktadır.  companies. ALSA always follows customer
ALSA, sektörde devamlılık için müşteri      satisfaction before and after sales for continuity in
memnuniyetini satış öncesi ve sonrası her    the sector and constantly working on this issue.
zaman takip etmekte ve bu konuda sürekli
bir çalışma içerisindedir.            ALSA was awarded the ISO9001-2008
ALSA üretimde standartlaşmaya verdiği      certificate for its efforts to standardize
çaba ile ISO9001-2008 belgesiyle         production. Our vision is to become the
ödüllendirilmiştir. Vizyonumuz en iyi kaliteyle leading company in the sector by constantly
birlikte sürekli pazar payını büyüterek     increasing its market share with the best quality.
sektörde lider kuruluş olmaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8